stopp_sen_fix: Stopp Sen Fix - Mörkrum och Analogfoto Västerbotten

Stopp Sen Fix är ett kommunikationsmedel för enthusiaster av mörkrum och analogfoto i Västerbotten med fokus i Umeå.Stopp Sen Fix is a platform of communication for enthusiasts of darkroom and analog photography in Västerbotten, Umeå.

Choose an action: